Szkolenia z prawa oświatowego

Częste zmiany w prawie oświatowym wymuszają na radach pedagogicznych i dyrektorach placówek oświatowych ciągłe pogłębianie wiedzy w tym zakresie. W wyniku wielu zapytań z inicjatywy pani Elżbiety Linowskiej powstała firma szkoleniowa ECRK LEX.

Bogata tematyka szkoleń

Specjalnością ECRK LEX są szkolenia dla nauczycieli z prawa oświatowego. Oferta szkoleń obejmuje szkolenia otwarte, zamknięte oraz e-szkolenia. Tematyka szkoleń proponowanych przez ECRK LEX jest w pełni dostosowana do potrzeb placówek oświatowych każdego szczebla. Szkolenia prowadzone są przez posiadających bardzo wysokie kwalifikacje edukatorów, wśród nich jest pani Elżbieta Linowska. Prowadzone przez ECRK LEX szkolenia są dostosowane nie tylko do potrzeb uczestników, ale przede wszystkim do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jakość szkoleń jest niezwykle wysoka. Dzięki temu uczestnicy szkoleń po powrocie do swoich placówek bez najmniejszych problemów wprowadzą wymuszone przez prawo zmiany.

Szkolenia z prawa oświatowego

Jakie korzyści przynoszą szkolenia?

Doskonalenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi, ale przede wszystkim zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego to największa korzyść, jaką wynoszą uczestnicy ze szkoleń organizowanych przez ECRK LEX. Uczestnicy szkoleń po ich zakończeniu są w pełni przygotowani do tego, aby w swoich placówkach wprowadzić zgodne z nowym prawem zmiany. Wspomniana pani Elżbieta Linowska to nie tylko nauczyciel posiadający ponad 30 lat doświadczenia, ale także edukator o bardzo wysokich kwalifikacjach. W efekcie przekazywana przez nią wiedza jest w pełni merytoryczna. Szkolenia dopasowane są do indywidualnych potrzeb uczestników, w efekcie wszyscy wynoszą z nich kompletną i dogłębną wiedzę.

W szkole XXI wieku zdobywanie nowych kompetencji przez Radę Pedagogiczną to konieczność. Profesjonalne szkolenia z prawa oświatowego to doskonały sposób na zdobycie nowej i pogłębienie już posiadanej wiedzy. Oferta skierowana jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę.

Comments are closed.


Blogi. Darmowe Blogi.