Szkolenia z prawa oświatowego

Częste zmiany w prawie oświatowym wymuszają na radach pedagogicznych i dyrektorach placówek oświatowych ciągłe pogłębianie wiedzy w tym zakresie. W wyniku wielu zapytań z inicjatywy pani Elżbiety Linowskiej powstała firma szkoleniowa ECRK LEX. Read more…


Blogi. Darmowe Blogi.